Inleiding

Mensen met hiv (PLHIV) hebben een nauwe relatie met het virus, en worden er dagelijks mee geconfronteerd. Vaak gebeurt dat in het geheim, ook al beïnvloedt het virus alle aspecten van hun leven, inclusief hun sociale leven. Maar de ruimtes en momenten om “over mijn hiv te praten” blijven zeldzaam. De relatie met de medische wereld is vaak beperkt tot een of twee jaarlijkse afspraken in een van de “hiv-referentiecentra” met een nogal biomedische benadering die gekoppeld is aan “wetenschap/farmacologie” en de vooruitgang daarvan.

Het concept Positieve Gezondheid HIV, en zijn verschillende projecten, werd op poten gezet door UTOPIA_BXL, in samenwerking met hiv-actoren, via onder meer een Nationale Dag voor Positieve Gezondheid HIV. Het doel van deze projecten is om mensen met hiv te helpen om beter op eigen benen te staan, om de dialoog tussen mensen met hiv en de medische wereld te verbeteren en om de kloof te dichten tussen de wetenschap en de onderwerpen die het dagelijkse leven van mensen met hiv beïnvloeden.

De projecten kunnen ook rekenen op de actieve deelname van alle hiv-verenigingen, de medische wereld (via de hiv-referentiecentra), mensen met hiv uit alle doelgroepen (MSM, mensen van Afrikaanse afkomst, vrouwen, transseksuelen, …), en bestaande praatgroepen om de problemen waar mensen met hiv mee kampen bloot te leggen, door mensen met hiv zelf aan het woord te laten (bv. door getuigenissen). Zo nemen mensen met hiv deel aan een proces van engagement en toe-eigening van hun eigen gezondheid et belichamen ze het concept van “Positieve Gezondheid”, of het vermogen van iedereen om te werken aan ons eigen welzijn door actoren van onze gezondheid te worden


Concept: Positieve Gezondheid HIV

Fysieke gezondheid, seksuele en affectieve gezondheid, psychologische (mentale) en existentiële gezondheid, relationele en sociale gezondheid.

Het principe van “Positieve Gezondheid HIV” is, dankzij verschillende activiteiten naast de website, een sterk concept geworden dat door de verschillende verenigingen en door het Controlecomité van het Nationaal hiv-plan wordt erkend.

De activiteiten in deze periode (2018-2022) hebben aanzienlijk bijgedragen om het concept van Positieve Gezondheid (fysieke, mentale, sociale en seksuele gezondheid) te versterken.

  • Mensen met hiv in staat stellen hun eigen gezondheid beter te beheren
  • De dialoog tussen gezondheidsprofessionals en mensen met hiv vergroten.

Met de steun van Gilead, MSD et ViiV et Innoviris.Brussels